mánudagurinn 20. nóvember 2006

Aðalfundur Odda hf 2006

Aðalfundur Odda hf. á Patreksfirði var haldinn  13. nóvember 2006.

 

Ársreikningur félagsins fyrir starfsárið 1.9.2005 til 31.8.2006 sýndi að reksturinn var mjög hagstæður.  Samanlagðar rekstrartekjur fiskvinnslu og útgerðar voru 30% hærri en árið á undan og námu rúmum 1.000 milljónum króna.  Afkoma fyrir afskriftir og fjármagnsliði var mun betri í ár en í fyrra og þrefaldaðist milli ára.  Þessi jákvæða breyting er bæði vegna hagstæðrar gengisþróunar á árinu 2006, en einnig vegna mikillar eftirspurnar á erlendum mörkuðum og magnaukningar í kjölfar kaupa á aflaheimildum á síðasta ári.  Á móti kemur að fjármagnsliðir af erlendum skuldum félagsins eru mjög neikvæðir vegna gengisþróunar krónunnar.

 

Hagnaður var 12 millj. kr, en var árið á undan um 34 millj.kr.  Þetta er áttunda árið í röð sem hagnaður er á rekstri félagsins. 

 

Hin jákvæða afkoma síðastliðinna ára hefur gert það að verkum að eiginfjárstaða félagsins er nú um  373  millj. kr.  og eiginfjárhlutfallið 28%.  Þá er lausafjárstaðan viðunandi  og er veltufjárhlutfallið 1,15.

 

Aðalfundur ákvað að greiða 7% arð til hluthafa.

 

Félagið fjárfesti á árinu í búnaði í fiskvinnslu fyrir um 40 milljónir króna.  Þá jók félagið hlutafé í fiskeldisfélaginu Þóroddi ehf. ásamt Þórsbergi ehf. í Tálknafirði og fleiri aðilum.  Miklar vonir eru bundnar við þorskeldistilraunir sem staðið hafa yfir í um 8 ár í Tálknafirði og 5 ár í Patreksfirði.

 

Framkvæmdastjóri Odda hf. er Sigurður Viggósson og stjórnarformaður Einar Kristinn Jónsson, rekstrarhagfræðingur.  Aðrir lykilstjórnendur eru Skjöldur Pálmason framleiðslustjóri,  Smári Gestsson yfirvélstjóri, Sverrir Haraldsson útgerðarstjóri og Jón Bessi Árnason skipstjóri.

Vefumsjón